Regulamin określa zasady i warunki korzystania z witryny BFPL.pl

 

Zamieszczony wpis musi być zgodny z zasadami języka polskiego. BFPL.pl nie umieszcza stron erotycznych, niezgodnych z polskim prawem i dobrymi obyczajami. Opis strony musi być unikalny.
 

O dodaniu strony do serwisu lub nie-decyduje Administrator. Administrator ma prawo dokonywać edycji wpisów.
 

Rozpatrzenie wpisu jest bezpłatne.
 

Wpisy, które zaakceptuje Administrator, oceniane są przez niego według kilku kryteriów, stąd istnieje możliwość, że strona może być odrzucona i nie zapisana.
 

BFPL.pl, zastrzega sobie możliwość przesyłania automatycznych informacji związanych z dodawaniem wpisu do katalogu.
 

BFPL.pl nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. Serwis BFPL.pl podejmie wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu.
 

Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 

Użytkownik dodając swoją stronę do BFPL.pl oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.FacebookTwitterGoogle+Podziel się